top of page

Artikler

Nye profetier - Julien C. H. Andersen - forudsigelser - predictions - prophecy - Nostradamus -
jesus4.jpg

Julien C. H. Andersen

Et liv i tro, kærlighed, medfølelse og i Gud

Artikler:
 

Nye profetier for de næste årtusinder. Tekst af Merete Pedersen.
(Artiklen er ikke offentliggjort i noget magasin eller andet blad.)

 

Der er komme nye profetier for bl.a. USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Rusland, Danmark, Italien og Vatikanet. I alt 66 lande over hele jordkloden har fået deres skæbne og rolle, herunder demokratiets fremtid, på verdens scene forudsagt af Julien C. H. Andersen i 2012. Den slags er ikke et nyt fænomen, både Nostradamus og andre er tidligere kommet med profetier.   

 
Nostradamus hed egentlig Michel de Nostredame. Han var en prominent læge i første halvdel af 1500 tallet og er blevet kendt for sine profetier, som er blevet tolket i århundreder. Profetierne er skrevet i firelinjede vers - Quatrains, som pga. datidens indstilling både er kryptiske og slørede i sprog og indhold. I alt er der omkring hundrede vers. Mange mener Nostradamus forudsagde Londons brand i 1666, Den franske revolution, kejser Napoleon og II verdenskrig, idet der i hans Quatrain II 24 bruges ord som Germain/Tyskland, jernbur og Hister, der er blevet tolket som Hitler.
  Også angrebene på World Trade Center, d. 11. september 2001 menes han at have forudsagt, samt prinsesse Dianas tragiske død i tunnelen den nat i 1997. Om det skrev Nostradamus:"Den næstsidste med efternavnet af profeten vil tage Diana fra hans dag og hvile…" Læg mærke til at der både bruges navnet Diana, og en efterkommer af profetens navn, som kunne være Mohammed, Dianas nye svigerfar, der bærer det samme navn som profeten.

   I 1781 blev Nostradamus værker forbudt af paven, da et af versene kunne tolkes som en forudsigelse af pavedømmets fald, hvilket formentlig kun har øget interessen for hans forudsigelser, der skulle strække sig helt frem til år 3500. Nostradamus har i hvert fald kunnet fastholde interessen i århundreder. Spørgsmålet er, om han også kan gøre det i tiden fremover: Hans profetier er uklare, mørke, dystre og varsler død og lidelse.
 

Forfatteren og mediet Julien C. H. Andersen, måske vor tids Nostradamus, har både hørt og set, hvorledes fremtiden tegner sig, og har nedskrevet en lang række profetier med fokus på ægte demokrati. Profetierne rækker måske helt frem til år 20.000. De er skrevet i et nutidigt sprog, i en lysere tone og opløftende motiv og de henvender sig både til enkelte lande, til politikerne og forældre over hele jorden. Andersen skriver, hvad han har hørt: "Profetierne rækker både bagud i historisk perspektiv, og fremad i den historie som endnu ikke er jeres. I historisk perspektiv spiller demokratiet en væsentlig rolle. Det begyndte med digteren og statsmanden Solon og Sokrates. I virkeligheden begyndte demokratiet i familien, mellem far, mor og børn. Uden Sokrates havde I ikke noget demokrati. I havde kun politik. Politik er magt. Politik er egeninteresser. Politik er at tjene sig selv. Politikeren taler. Demokraten handler. Han handler i helhedens interesse. Lad Mig give jer et eksempel: På Christiansborg er der mange politikere, men få demokrater. I gamle dage var der mange demokrater og få politikere.
  Og hvordan skal det forstås? Jo, hør det nu: En politiker siger en ting, men handler ikke ud på det han eller hun siger. Vedkommende er med andre ord en falsk mønt. Tager vi derimod en demokrat, så handler han det ud, som han har sagt. Det er derfor, at jeg siger, at I kan kende dem på deres handlinger og ikke på deres ord."
  Ovenstående budskab er kanaliseret ligesom profetierne i bogen "Guddommelige profetier"

(2012). Her skal nævnes et par korte uddrag:

Danmark: "I glemmer kærligheden. Den kærlighed som I har bygget jeres land på. Den kærlighed som er fundamentet ikke bare i familierne, i skolerne og i samfundet men også i demokratiet. Glemmer I kærligheden, ødelægger I fundamentet til det hus, I er ved at bygge til jeres børn.           

  Forstå det! Jeres forældre og jeres bedsteforældre gav jer en arv. De byggede jeres samfund til jer. De frugter de gav jer, er dem I spiser nu."
 

Rusland: "Hemmelighedsfuld og alene. Men stor er du, og lille er du. Demokratiet har haft en lang vej hos jer. Endnu er I ved det første trappetrin. Læren er ikke let. Den er svær og vanskelig når I går magtens vej… 
  Og hør så! I har haft en gal munk. Der vil komme en vis munk… I skal kende ham på lammet. I skal kende ham på hans manglende ord. I skal kende ham på hans handlinger."

 

USA: "I har demokrati. Men I udøver politik. Endnu har I ikke lært forskellen. Kun få af jer forstår det og udøver demokrati. Magt er ikke demokrati. Magt er politik. Den gør jer overlegne. Den gør jer store, hvor I skulle have været små.                                                                                   
  Demokrati skaber fred, den gør det kærlige og gode mod sin næste. Politik gør det modsatte. I hvert fald gør den ofte det modsatte. Den skaber ufred og laver uligheder, hvor der ingen uligheder eksisterede…  
  Og Amerika! I vil blive et folk en dag, et broderfolk. Der vil blive lighed og kærlighed mellem jer. I vil blive en hjælp til verden. Men først den dag hvor I hjælper og løfter i kærlighed."

 

Kina: "I er mange sjæle. I er fattige i ånden… Ledere! Ledere af Kina. Føl jeres børns sjæl. Se deres ansigter, ikke bare det I selv vil se, men se det liv, de er bestemt til at leve. Se ikke det I ønsker at se. Se dem som de er. Se deres drømme og deres storslåede visioner. Se deres visioner om kærlighed og fred..      Og endnu en profeti: Hjælper I verden, hjælper verden jer. Og når I gør det, for den dag vil komme, vil I have æren, og jeres kærlighed vil vokse."
 

Israel: "I er et lidet folkefærd. Jeres historie er lang. Den fylder biblioteker, den fylder verden med jeres lovsange, fortællinger om lidelse og jagten på at blive et folk, et land, et uafhængigt folk. Israel! Vågn op! Hver dag skaber I had eller fred. Det vælger I selv. Men freden eller hadet begynder med jer selv. Ikke med jeres nabo eller jeres næste… Sår I tidslens frø, høster I tidslens frø. Sår I hjertets korn, høster I hjertets korn. Det gælder for den lille som for den øverste i samfundet… Endnu bliver der holdt hånden over jer. Endnu har I tid til at vende skuden rundt …"
 

Vatikanstaten: "Stor er du. Større end mange der har mere end du. Hvad du mangler i plads, det har du i tro.                                                                                                                                     
  K
ardinalerne! I har højt betroede poster. Mange i jeres rækker tørster efter jeres positioner. Tørstede de så bare efter kærlighed, var meget vundet for dem… Kend dem på deres handlinger, ikke på deres ord.     
  Paverne! I har haft mange paver, I vil få mange paver…
  Og hør så! I der vælger, I skal ikke vælge med forstanden. I skal vælge med hjertet. Det vil give jer gode og hellige paver. Om fem hundrede år vil den største af alle paverne være blandt jer... Han vil lægge en ny kurs… Jeres kirke vil eksistere i mange tusinde år."

 

Profetierne handler om kampen for demokrati, frihed og kærlighed. Toget, demokratiets tog, er sat i gang af Sokrates, Platon og Aristoteles for over to tusinde år siden. Lokomotivet er demokratiet, og toget bliver langt en dag, hvor hvert land, hver nation og kontinent har en vogn koblet på.  "Ledere, uanset om de er politikere eller demokrater og sidder på sæderne, så skal de ved deres eget eksempel vise indbyggerne, hvordan man udøver demokrati. Alle landes indbyggere er med i toget. Husk at toget er langt. Det har mange vogne, og vognene er lange - meget lange i nogle lande. Lederne, demokraterne og politikerne må rejse sig op ligesom paven og servicere (Paven vasker i påsken fødder på nogle af Roms fattige) sine medmennesker. Ved sit eget eksempel må han i praksis vise, hvordan demokratiet fungerer. Der er ikke andre veje. Lederne er dem, der viser vejen. Hvad de kan gøre, det kan indbyggerne også. For de har med deres eget eksempel vist hvordan man skal gøre… Men grådighed og kortsynethed er skyld i mange af jeres problemer. I tænker mere på at få fyldt pengepungen end at gøre godt og bedre mod jeres næste."                                                         
  Politik er egeninteresser. Demokrati uden kærlighed og visdom er ikke demokrati. Andersen siger igen, hvad han hører:
"Politik tager. Alt er tovejs. Demokratiet giver. Demokratiet får. Demokrati er i helhedens interesse – også i verdensdemokratiet. Det har I glemt." Og så fra bogen: "Demokrati er at udstille jer selv, jeres moral, jeres kærlighed, jeres samarbejdsevne, jeres mål og hvad I vil have andre til at gøre. Jeres demokrati afslører, om I har egeninteresser, tænker på helheden, på det enkelte menneske eller overser det. Målet med demokratiet er, at det vil vokse både etisk og moralsk over hele jorden."

 

Julien C. H. Andersen siger til slut, igen som han har hørt: "Demokratiet spiller fallit, hvor egeninteresserne er sat i højsædet, hvor korruption er dagligdag. Demokrati kalder på det ædleste i mennesket. Det vidste Sokrates. Politik er ikke demokrati, hvis der er korruption, uærlighed og vold. Politik kan blive demokrati, hvis… Hvis man overholder demokratiets spilleregler. Det vidste Sokrates, Platon og Aristoteles. Athens bystyre udøvede politik, det kostede Sokrates livet. Havde de udøvet demokrati var historien blevet en anden."                                     
  Demokratiet er stadig handicappet i Danmark, ligesom det er overalt i verden. Men der er nye tider på vej. Demokratiet kan, i de århundreder der kommer, gå op ad trappen. Toget er for længst sat i gang af Sokrates og andre fakkelbærere, men endnu er der mange, der stadig mangler at forstå opgaven – og forstå forskellen på politik og demokrati.


Kilder: 1. Nostradamus af Johnny Rose. 2. Der er indhentet tilladelse fra Forlaget Zosma samt af forfatteren Julien C. H. Andersen til at citere og gengive passager til brug for artiklen fra bogen Guddommelige profetier.

bottom of page