top of page
Denne side
intro.jpg
jesus4.jpg
image001.jpg

"Jeg hjælper jer op af kærlighedens trappe. Hvert trappetrin er et trin mod hjertets uselviske kærlighed."
En kanalisering af Julien C. H. Andersen

"Enhver får af Mig, hvad de skal bruge for at komme videre. Jeg viser og rydder vejen for alle, der bevæger sig mod Mig."
En kanalisering af Julien C. H. Andersen

image001.jpg
I AM - Væren

Hellige tekster:

En hjælp til at forstå hellige bøger, citater og kanaliseringerne kan være teksten herunder:

“Hvorfor er kærligheden en trappe?” spurgte jeg.

“Lyt nu! Det kan være svært at lytte.

Hør nu! Det kan være svært at høre.

Forstå nu! Det kan være svært at forstå.

  Og lyt så, hør så og forstå så: Det er ting eller kompetencer ethvert menneske må tilegne sig, også når det går den åndelige vej.

  Lad Mig give jer et eksempel: Mange præster, munke, nonner, imamer, rabbinere og andre hellige mennesker lytter eller læser hellige tekster, men de hører ikke det, de lytter til.

  Og hvordan skal de kunne forstå, noget, de ikke kan høre? Det er umuligt. Overalt I den vestlige verden og også i den østlige uddannes mennesker i de hellige tekster, så de kan formidle dem til andre. Men fordi nogle er skriftkloge, betyder det ikke at de forstår eller praktiserer det, som de læser op ad eller lytter til.

  Og forstå så! En mor kender sit barns behov. Hun ved, hvorfor det græder, hun ved, når det er sulten og hvornår det behøver at få mere tøj på eller af. Og netop fordi hun forstå disse behov, har hun lært at lytte til barnet, hun har lært at høre barnet. På samme måde er det med de hellige tekster: Enhver må lære at lytte og høre det, der er den dybere mening med ordene.

  Lad Mig give jer et nyt eksempel: En far har lært fra sin far, at der er nogle ting et drengebarn skal kunne. Derfor praktiserer en far over for sin søn det, han vil have, at sønnen skal lærer. Det kan faderen kun, hvis han lytter til sønnen og hører, hvad det er sønnen er! Læg mærke til, at Jeg siger: Hvad sønnen er.

  Og hvorfor siger Jeg så det?

  Svaret er simpelt. Det er faktisk meget enkelt. Enhver moder og fader må forholde sig til det stadie eller alder som barnet befinder sig på ellers kan de ikke hjælpe barnets udvikling på vej. Når de genkender deres handlinger eller høster frugten af deres anstrengelser, vil de få ny styrke allerede ved barnets første skridt til at forsætte deres opdragelse. Men det kræver, at de lytter, hører og forstår, hvad der foregår I barnet, for at kunne hjælpe det på vej op ad trappen.

Er det til at forstå?”

  “Ja,” svarede jeg.

  Tilbage til de hellige tekster. De er en hjælp til at gå op ad kærlighedens trappe. For at kunne komme op ad trappen må du kunne lytte, høre og forstå, hvad der står I teksten. Det er kærlighedens sprog, der står i de hellige tekster. Læser du dem med intellektet, vil du ikke kunne høre hvad der står, og hvis du ikke kan høre, hvad der står, hvordan skal du så kunne forstå teksterne. Det er umuligt.

  Vil du forstå teksterne, må du udvikle kærlighed. Du må praktisere det, der står i teksterne. Kun når I praktiserer, vil de hellige mysterier blive åbenbaret for jer.

  Og så tilbage til dit spørgsmål: Hvorfor er kærligheden en trappe?

  Lige som mødre og fædre hjælper Jeg Mine børn op ad trappen, Jeg hjælper jer op af kærlighedens trappe. Hvert trappetrin er et trin mod hjertets uselviske kærlighed. Egoet og den egoistiske kærlighed er i kælderen, hvor der er mørkt. Vil I have den åndelige klarheds lys, må I bevæge jer op ad trappen og væk fra mørket.

  Og forstå så! Hvert trappetrin repræsenterer en dyd. Forstået på den måde, at når I går op ad trappen, har I aflagt eller rykket op med rode egoets egoisme som: had, vrede, jalousi, misundelse, skam og skyld og mange andre af egoets tendenser. For at få en af hjertets dyder, må I give afkald på en af egoets egoismer ellers kan I ikke bevæge jer op ad trappen.

  Ingen bevæger sig op ad hele trappen på en dag. Det er noget, I gør trinvis. Og I skal og må nødvendigvis studere jer selv, de hellige bøger og jeres kærlighedsevne, for at kunne bevæge sig op ad trappen. Bevæger I jer op ad trappen, vil I også få indblik I alle de hellige mysterier og kærligheden.

  Ingen kan komme til Mig med bagagen fyldt af tanker, egoistiske følelser og begær. Gør jer rene, gør jer kærlige og uselviske, og Jeg vil vise jer trinene på trappen og rydde vejen for jer.

  Og den der har gået et lille stykke op ad trappen vil kende Mig. Men den der kun læser bøger og ikke praktiserer, hvad han læser, vil ikke kende Mig.

  På hvert trappetrin er hjertets korn. I kælderen er tidslerne, og dem kan I ikke leve af. Hjertets korn må I så, ligesom I har sået tidslerne. Enhver står på det trappetrin, som han eller hun har gjort sig fortjent til. Så med kærlighed og I vil høste kærlighed. Kærlighed er det eneste, der kan bringe jer op ad trappen.

   Var det svar nok?”

  “Hmm... Ja tak,” svarede jeg og spurgte. ”Skal det forstås sådan at de hellige tekster repræsenterer trappetrin?”

  “Ja og nej. Dit spørgsmål er kompliceret. Denne bog eller tekst er hellig, men den giver ikke svar på alle spørgsmål. Den er en hjælp til at forcere nogle af trinene. Er du kommet højt op på trappen, vil Jeg lægge nogle andre tekster foran dig. Enhver får af Mig, hvad de skal bruge for at komme videre. Jeg viser og rydder vejen for alle, der bevæger sig mod Mig. Det er denne tekst også et bevis på. Den er en hjælp til de mange. Bruger de teksterne, og forstå dem og udvikler sig op ad trappen, vil Mit næste skridt være, at Jeg begynder at rydde vejen for dem. Men læser I kun teksten uden at praktisere, er det nyttesløs og vejen vil være lukket.

  Gør godt, gør kærligt mod andre og dig selv i tanke, ord og handling. Det er vejen op ad trappen og til Mig.”

En kanalisering af Julien C. H. Andersen
 

I AM” er målet for enden af kærlighedens trappe. Det er Det Sande Selv – Væren som er uforanderligt, den totale bevidsthed, der er uden spaltning i subjekt og objekt. Væren er Visdom og lyksalighed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Du må praktisere det, der står i teksterne. Kun når I praktiserer, vil de hellige mysterier blive åbenbaret for jer."
En kanalisering af Julien C. H. Andersen

Guddommeligeprofetier.jpg

"Enhver står på det trappetrin, som han eller hun har gjort sig fortjent til. Så med kærlighed og I vil høste kærlighed."

En kanalisering af Julien C. H. Andersen

Guddommeligeprofetier.jpg
bottom of page