top of page
Etik.jpg
jesus4.jpg

Julien C. H. Andersen
Et liv i tro, kærlighed, medfølelse

og i Gud
 

 ETIK:
 

1. Etik omkring en spirituel clairvoyance:
Som spirituelt medium - clairvoyant tuner Julien ikke ind på dig eller andre, dit liv eller familie. Det, Julien gør, er lytte med hans klarhørelse til Gud, Jesus, mester eller engle i den åndelig verden og videregive deres beskeder til dig på de spørgsmål, du nu måtte have. På dem måde bliver det en kommunikation mellem den åndelige verden og dig.
  Endvidere sikre Julien sig med hans klarsyn, at det virkelig er Gud, Jesus, en mester eller en engel der er tilstede under clairvoyancen, og at det er vedkommende der taler til dig igennem Julien. Han er kun formidler.

2. Der gives kun beskeder til personer, der selv har bedt om det:
Det er altid dig, der er i fokus.  Hvis der tales der om 3. person er det altid forholdet mellem dig som klient og 3. personen der er i fokus og det handler alene om, hvad du kan gøre i forhold til 3. person. Der bliver aldrig inddraget 3. persons egne forhold.*

3. Rådene der gives, er som hovedregel konstruktive, og stiller dig som menneske bedre:
Kærlighed er det bedste og mest konstruktive, der kan gives dig, hvis den kommer eller bliver formidlet fra den åndelige verden.
  Kærlighed healer og viser vejen – altid. Der, hvor mennesket oftest går galt, er omkring kærligheden. Ikke bare til en selv, men også til de nærmeste.
  Derfor vil en spirituel clairvoyance som hovedregel oftest handle om kærlighed: Det at elske dig selv, bruge dig selv mest hensigtsmæssigt, og give dig det, der hjælper dig bedst muligt fx nogle redskaber eller handlemuligheder.
  En spirituel clairvoyance handler om at stille dig som menneske bedre.

4. Respekt går to veje:
A. Det handler om at få leveret de spirituelle og clairvoyante budskaber på en kærlig, sober og forsvarlig måde der imødekommer og rummer dig som klient. Det sørger Jesus, mestrene eller englene for. Ingen kan som de levere budskaberne, som de bliver forståelige, kan rummes og med kærlighed.
  Den største respekt der kan gives dig, er båden sandheden og kærligheden til dig selv.
-
B. Til en spirituel clairvoyance vil der være guddommelige væsner eller afdøde tilstede. De fortjener respekt både fra dig som klient og fra Julien som er formidler mellem jer. Derfor bør du tænke meget over dine spørgsmål og evt. dit sprog under clairvoyancen. En nobel og respektfuld optræden fra din side er påkrævet.
   Fra Juliens side handler det om, at han skal formilde de spirituelle sandheder og konstruktive redskaber til dig både på en kærlig, sober og forsvarlig måde, uden at miste eller forråde budskaberne, der bliver givet fra den åndelige verden.
  Igen er det vigtigt at forstå, at kærligheden – er sandhed. Enhver mister sig selv, hvis de lever på en løgn. En clairvoyance handler om sandhed og kærlighed til dig selv, så du kan komme videre.
  Sandheden giver både kærlighed og respekt.  

 

5. Tavshedspligt:
Som spirituelt medium har Julien tavshedspligt. Den svarer til hvad der gælder for advokater, psykologer osv.
  Tavshedspligten gælder ikke i det snævre tilfælde, hvor man har brug for en kollegas råd og vejledning. I dette tilfælde udvides tavshedspligten til også at gælde for kollegaen.

  Tavshedspligten ophører, hvor lovgivning kræver det som fx i det tilfælde hvor indberetning til Politi vil forebygge grov kriminalitet.*

6. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral:
Som spirituelt medium har Julien en stor kærlighed. Jo større kærlighed et menneske har, jo større etik og moral har vedkommende.
  Ingen, der har kærlighed, mangler moral eller etik, og kærlighed kræver ansvarlighed. Det er enkelt, alligevel er det svært for mange at efterleve.

7. Vise respekt og indlevelsesevne over for dig som klient:

Det essentielle er ikke, om det er lette eller tunge budskaber, der skal leveres. Det, det handler om, er at give dig som klient nogle gode, kærlige og brugbare råd, uanset hvilken situation du måtte være i.
  Julien, som spirituelt medium bruger naturligvis både skelneevne og empati, hvis der skal leveres budskaber der kan være svære at håndtere for dig som klient. I den situation sikre han sig at du bliver klædt på til at komme godt videre og bliver stillet bedre, end hvis budskaberne ikke var kommet frem.*

8. Skelneevne:
Skelneevne er et af menneskets vigtigste redskaber, ikke bare i den åndelige verden, men også i den fysiske og sanselige verden.
  Et medium som Julien har en højt udviklet skelneevne, der ikke bare formår at skelne mellem væsnerne i den åndelige verden, budskaberne der bliver givet, men også for de ting der omhandler den fysiske og sanselige verden.

  Et er at formidle budskaberne, noget andet er at forholde sig neutral, kærlig og medfølende i dialogen og til emnerne, der kommer på bordet omkring dig som klient. Det er hvad der kræves af et spirituelt medium som Julien.
-
9. Udøvelse af spirituel clairvoyance:
Som spirituelt medium har Julien ingen tilknytning til alkohol, stoffer eller animalske produkter eller noget andet, der kan nedsætte/lukke hans hjertets kærlighedsevne, hvilket ville forhindre hans kontakt med den spirituelle verden og udøvelsen af en spirituel clairvoyance.

10. Mirakel og advarsler:
”Mange tror, at Julien er formidler af mirakler. Det er han ikke. Det er os i den åndelige verden, der formidler dem, ligesom det er os, der kommer med advarsler til hjælp for den enkelte, familien eller menneskeheden.
  Advarsler og mirakler er en hjælp, der gives for at rette op på tingene, vise en vej fremad og vidne om Guds storhed. Den Gud der er allestedsnærværende og altfavnende.”**

11. Adskille spirituel clairvoyant rådgivning fra almen rådgivning:
Clairvoyant rådgivning er en ting, noget andet er almindelig rådgivning og sund fornuft, behandling hos læger og medicin og alternativ behandling.
  Julien vil aldrig gå imod lægernes behandling eller klientens foreskreven medicin. Hvis spørgsmålet skulle blive bragt på bane, vil du som hovedregel blive bedt om at følge den behandling, du er i gang med. Den spirituelle verden kan for at hjælpe dig komme med rådgivning fx om alternativ behandling m.m.  
  Hvis Julien supplerer clairvoyancen med sin egen viden fx psykologi eller litteratur, vil han fortælle det og spørge, om du vil acceptere denne rådgivning.
  Du skal som klient altid bruge din sunde fornuft og skelneevne, uanset om det er en clairvoyance, almen rådgivning eller rådgivning om alternativ behandling m.m.

12. Tilbud om Spirituel clairvoyance optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form:

Som klient kan det være svært ved at huske alt, hvad der foregår under en spirituel clairvoyance – og især en uge efter eller en måned. Derfor kan det være en god ide, hvis du er i tvivl om noget at spørge ind til emnet, og at det bliver snakket igennem med den åndelige verden med Julien som formidler, indtil du føler dig på sikker grund.
 Du skal som klient have tilbud om, at få den spirituelle clairvoyante rådgivning med hjem enten i form af en lydoptagelse eller i skriftlig form.*

  Er det i skriftlig form vil Julien prøve at sikre sig, at indholdet er fuldstændigt og i overensstemmelse med de formidlede budskaber. Men ansvaret for at få det optaget eller skrevet det korrekt ned, er dit som klient.
 

* Fra clairvoyance foreningens medlemsblad juli 2011 regelsæt for clairvoyantes arbejde.

** 5. 3. 2020. En kanalisering af Julien C. H. Andersen.

 

.

bottom of page