top of page
kors1.jpg
jesus4.jpg

Julien C. H. Andersen
Et liv i tro, kærlighed og i Gud

Forskellen på Clairvoyante og deres budskaber: 

Ikke alle dem I søger fra den åndelige verden er sande.
  Om det at være kanal: profet, guru, spirituel lærer, sandsigerske, vismand, spiritist, clairvoyant eller bare klarsynet.
-

Personlig udvikling = ego udvikling eller egoisme.
Åndelig udvikling = ego afvikling som er uselvisk kærlighed, sandhed, fred, ikke-vold og ikke-tilknytning.
-
"Mange kanalisere fra den åndelige verden. Mange gør krav på at tale Guds sag eller åndelige væsners sag.
  Intet galt i det. I er alle åndelige væsner. I kommer fra den åndelige verden, og I går tilbage til den åndelige verden en dag. Legemet er blot et stykke klæde for ånden, og som I kaster fra jer den dag i døden kommer. 
  Døden er ligeså naturlig som livet. Og så tilbage til emnet kanaliseringer og det at være kanal; profet, guru, spirituel lærer, sandsigerske, vismand, spiritist, clairvoyant eller bare klarsynet, som nogle kalder sig. I skal alle skelne. Uden skelneevnen går det galt. Mange åndelige væsner vil gerne snakke med jer. De er ligeså talrige som de levende og de er endda i overtal. Talrige er Herrens engle.
  Hør det så! Ikke alle engle er hvide engle, ikke alle mennesker er engle, ikke alle mennesker gør godt, og det samme gør sig gældende med væsner fra den åndelige verden. Derfor skal I alle skelne: både jer der søger og snakker med den åndelige verden, ligesom dem der søger jer, skal skelne ellers går det galt. 
  Forarger det jer, at I skal skelne, vil Jeg spørge jer?
  Uden skelneevnen er I godtroende, vil Jeg svare jer.
  Og lyt så, hør det og forstå det: I går alle på jeres vej, har jeres mål i livet på godt og ondt. De onde vil gøre jer ondt og de gode, vil gøre jer godt. Sådan skal I skelne, og I skal skelne i budskaberne, I får. Mange er forklædt som goder, men er ikke af det gode.
  Lad Mig give jer et eksempel: Alle vil hævde at være en god kanal. Ord gavner intet. Det er på handlingerne, at I skal kendes, på de kærlige handlinger. Det er dem, der gør kroppen levende.
  Lad Mig give jer et nyt eksempel: Ingen god og kærlig engel eller ånd, vil bede jer om at gøre noget ondt. En god kanal vil have gode engle, og vil bede jer om at gøre godt. Og gør I godt, vil I vokse i kærlighed. Det er på kærligheden, at I kan kende Mine.
  I dag og sådan har det været mange gange op gennem tiderne, søger I råd hos dem, der kan forøge jeres rigdom eller laster. Hverken laster eller rigdom forøger jeres kærlighed, den kærlighed der giver jer lykken. Det er lettere at dyrke kærlighed end laster og rigdom. Der er intet, der ikke kan opnås med kærlighed.”

En kanalisering af Julien C. H. Andersen

 

”Nåden gives til alle store som små, rig som fattig, ung som ældre, kvinde som mand. Ingen gør Jeg forskel på. I har alle en bankkonto hos Mig. På den sparer I op, sætte jeres fortjenester ind, de fortjenester der kommer af uselvisk kærlighed.

  Og stop så lidt!

  Hvad med de selviske ting, de egoistiske ting, som I gør?

  Dem sparer I også op. Den konto hedder karma eller I høster, som I har sået. Mere retfærdigt kan det ikke blive.

  Til at hjælpe jer har Jeg givet jer Bhagavad Gita, Bibelen og Koranen og mange andre hellige bøger. Jeg har også sendt jer profeter, hellige mænd og kvinder, munke og nonner.

  Og lyt så og forstå: Jeg har også sendt jer guruer, spirituelle lærere, sandsigerske, vismænd, spiritister, clairvoyante, og dem der bare er klarsynet.
  Forstå at Mit rige er stort. Det er uden grænser, har mange rum og strækker sig fra øst til vest, fra syd til nord og alt over det, tilhører også Mig. Intet sted kan du undgå at få øje på Mig, hører Mine engle, hvis du ser og lytter med hjertet. Bruger du derimod sanserne vil du intet se eller hører.
  Og stop så lidt!

  I der tror, I der søger profeter, guruer, spirituelle lærere, sandsigerske, vismænd, spiritister, clairvoyante og dem, der er klarsynet.
  I der søger, I skal skelne. Selv om Mit rige er stort, uden grænser og altomfattende har Jeg sat skeln mellem lys og mørke. Ikke alle dem I søger fra den åndelige verden er sande. Mange er novicer, og taler hellere egoismens end kærlighedens sag. Ikke at det er let at skelne mellem en sand og falsk profet, mellem en sand guru eller spirituel lærer og en falsk guru eller spirituel lærer.

  Og lyt så! Det samme gælder dem, der er sandsigerske, vismænd, spiritister, clairvoyante, og dem der bare er klarsynet. Nogle er sande, andre er falske. Enhver af jer der søger, må skelne. I må gå ind i dialogen mellem godt og ondt. Ingen af jer kan afstå fra dette, dersom I vil høste visdom. Og uden kærlighed kan I ikke høste visdommens krone.
  Og nu bliver det svært. Enhver der er kanal for det åndelige eller har kontakt med det åndelig, vil hævde, at netop han eller hun er sand, og at budskabet er kærlighed.

  I narrer jer selv endnu engang. Vid at Jeg har sat skel mellem lys og mørke. Lyset er den uselviske kærlighed. Med den forøger I bankkontoen hos Mig. Mørket er den egoistiske kærlighed, med den forøger I jeres gæld, jeres karma for I vil høste, hvad I har sået.
  Har I derimod noget på kontoen hos Mig, vil I kunne få del i nåden. Den nåde I alle har del i, dersom I gør hjertets kærlighed. Og gør I den kærlighed, vil I opnå visdommens kronen og vide forskel på de sande og de falske profeter, guruer, spirituelle lærere, sandsigerske, vismænd, spiritister og clairvoyante.
  Alt for mange af jer forsøger at forøge jeres egoisme. Og mange, alt for mange angrer ikke deres ord eller handlinger. Derfor søger I råd hos dem, der kan forøge jeres laster, i stedet for hos dem, der kan forøge jeres kærlighed. Angrede I jeres ord og handlinger, de ord og handlinger der gør andre og jer selv ondt, ville I søge hjælp hos dem, der har indsigten, visdommen og kærligheden til at forøge jeres kærlighed.
   Forstå at kærligheden øger jeres lykke, lasterne øger jeres lidelser og sorger. Og kun gennem kærlighed kan I ændre jeres ord og handlinger til det bedre. Og når I gør noget bedre for jer selv og andre, gør I kærlighed. Den kærlighed som I sætter ind på bankkontoen hos Mig og som Jeg udbetaler som nåde.

  Hvad vil I med laster, når I kan få nåde?

  Svaret er, at I ikke ved, hvad nåden er? Vidste I det, ville I ikke dyrke lasterne. De laster som I går til de falske guruer, spirituelle lærere, sandsigerske, vismænd, spiritister, clairvoyante for at forøge og som er et åg på jeres skuldre og som gør jer til slaver. 

  Kærligheden vil give jer de søde frugter. Lasterne vil give jer de sure frugter. De første frugter vil give jer adgang til Mig. De sidste frugter vil fjerne jer fra Mig. Alligevel søger I gang på gang de falske som giver jer de sure frugter.
  Hvad vil I med de døde, når I kan færdes mellem de levende?
  Fortid er fortid. Den tilhører døden. Kun fremtiden tilhører de levende. Dem der gør kærligheden. Dem der dyrker lasterne, er allerede døde, for de er både døve og blinde. Søg dem der kan forøge jeres kærlighed. Gør I det, skal I se og hører, og I skal være at regne for de levende, og gravene bag jer skal kastes til.

  Lad os tale om nåden. Den er Mit mirakel, Mit visitkort til jer der gør kærligheden. Min nåde vil vise jer vejen til lyset. Det lys som er det levende vand, visdommens vand.
  Forstå at lasterne skjuler kærligheden og visdommen. Den kærlighed som sætter jer fri. Det var ordene.”

En kanalisering af Julien C. H. Andersen

"I skal huske at skelne. Mange er I, der søger den åndelige verden. Desværre ved I ikke altid, hvem det er, der taler til jer. Mørkets dæmoner findes i mange afskygninger. Nogle forgiver at tale jeres sag, men gør det ikke. De skaber egoisme og ondt."
En kanalisering af Julien C. H. Andersen
 

Hjerte 2 003.jpg
bottom of page