top of page
Gud1.jpg
Julien C. H. Andersen

Om væren - Jeg ER (I AM)
3. Indien 2017.jpg

Julien C. H. Andersen

Et liv i tro, kærlighed, medfølelse

og i Gud

Julien C. H. Andersen, er dansk, født 22 november1957 i Nordsjælland i Danmark. Han tilhører kristendommen og den danske folkekirke. Han har en søster og begge hans forældre var danske.       
  Hans spirituelle rejse begyndt allerede som barn, hvor han havde åndelige oplevelser. Som ung mand gled det åndelige i baggrunden,
-

December 1999 – marts 2000 blev en ny begyndelse for Julien, da han tog til Indien, hvor han boede i en Ashram i næsten 3 måneder. Han brugte tiden på bøn og meditation, og han oplevede en dybtgående psykisk renselse

  Juliens vækst åndeligt i de måneder var stor. Både Jesus Kristus og andre åndelige mestre manifesterer sig og underviste ham dagligt i Guds kærlighed, og hans egen kærligheds evne. Hans opmærksomhed, adgang til det Guddommelige og forståelse for det åndelige og menneskenes fysiske liv voksede.   
  En formiddag lød en stemme inde fra hjertet af Julien: ”I AM.” Med de ord kom en række nye indsigter.
  Læren er, at vi er alle åndelige væsner, født i kærlighed og at alle religioner, er en sti til Gud. Kilden til det Guddommelige er inde i os selv. Vi er ikke det falske selv – ego sindet. Vi er ren væren. Det er vores sande JEG.
  Læren er også, at vi skal leve i det nuværende øjeblik, i NUET, elske os selv og vores næste. Vores sande natur er værenJeg ER (I AM). Det er vores evige selv formløse virkelighed: Væren er grænseløs kærlighed, grænseløs visdom, grænseløs lyksalighed og en uendelig dyb fred. Den kostbare skat ligger inde i alle mennesker, og er lige modsat det falske selv, egoet – sindet.

18 september – 18 december 2001 opholdt Julien sig i Amazonas i Brasilien 500 km. væk fra hvide mennesker. Han boede ved flodarmen Paracuni i en lille palmehytte over for landsbyen Osorio da Fonseca. Her dyrkede han dagligt igen ensomhed, stilhed, bøn og meditation, og den mystiske kommunikation og undervisning fortsatte fra åndelige mestre og Jesus Kristus under opholdet. I junglen i Amazonas oplevede Julien også igen den store ubetinget kærlighed og samhørighed med alt og alle, som kendetegner hjertets kærlighed. Han levede i væren – i sit sande Selv.

I 2005 blev Julien uddannet som pædagog efter et studieophold i England, hvor han arbejdede med misbrugere og hjemløse. I Danmark har han siden som pædagog arbejdet med udviklingshæmmet, ældre med demente, Alzheimer og døende mennesker.

I 2008 vendte Julien tilbage til Amazonas med en gruppe rejsedeltagere på 11 kvinder og 1 mand, der gerne ville opleve junglen. De sejlede rundt og boede på en flodbåd, hvor Julien dagligt underviste i bøn, meditation og åndelig udvikling – om vores sande Jeg – væren.

I 2011 afslørede Gud uventet, at Han ville have Julien til at skrive en bog. Dette var begyndelsen på en kommunikation, hvor Gud dikterer og afslører sin kærlighed og visdomsord for Julien. Den første bog kom til at hedde ”Profetens dagbog,” og det er blevet til flere bøger, dikteret af Gud.
  Julien anser det selv for en stor nåde, at han får lov til at nedskrive Guds ord efter diktat. Dette kaldes profeti. Selv har Julien aldrig modtaget nogen kateketisk eller uddannelse teologisk.

I dag lever Julien meget tilbagetrukket. Han har kun begrænset antal tider til Spirituel clairvoyance og til enkelte spirituelle arrangementer.

 

 

 

jesus4.jpg

Renselsen:
Julien brugte tiden på bøn og meditation, og han oplevede en dybtgående psykisk renselse, hvor han så alle sine syndere og alle de situationer, hvor han ikke havde elsket sig selv.
  Det var meget smertefulde indsigter og han græd hver dag i 3 måneder, mens han fik undervisning i Guds kærlighed. Resultatet var en dyb indre klarhed og en stor kærlighed, der endte med oplevelsen af
"I AM."

bottom of page