top of page
munk.jpg
jesus4.jpg

Julien C. H. Andersen
Et liv i tro, kærlighed, medfølelse

og i Gud

"Det gode vil altid ægge det onde. Det er Min vilje. Jeg har sat skeln mellem lys og mørke, så I kan kende forskel."
En kanalisering af Julien C. H. Andersen

Satan og mørket:

Der er står meget på spil i mødet mellem det Guddommelige og det menneskelige. Det ved de mørke kræfter. Lige fra den dag Julien kom hjem fra Indien i 2000, har mørkets fyrste været efter ham. Ham eller et væsen dukkede uventet op i den lejlighed, som han boede i.
  En aften brød helved løs. Fra et ubeboede værelse lød et brøl, og da Julien åbnede døren, så han et vildt uhyre, der var dobbelt så stort som ham. Hele værelset dampede af ondskab. Fra uhyret lød et vilddyrs knurren og det sprang frem, dog uden at rører ham. Med frådende ånde stod det foran Julien, hvorefter han foretrak til stuen, mens han bad det om at forsvinde. Det hjalp ikke.
  Uhyret holdt sig inde i værelset, som var et helved af ondskab på jord. Hver dag og aften kunne Julien hører, at det rasede som en vild inde i værelset. Men efter flere dage med bøn til Gud forsvandt det mørke væsen.
-
I årene derefter kom Satan flere gange og som altid uventet. Hans skikkelse er som enhver andens person, men han var iklædt en sort munkekutte med hætten slået op, så man ikke har kunnet se hans ansigt.
  Tavs stod han foran Julien, mens man kunne mærke ondskaben bølge ud fra det mørke væsen.
 ”Hvis du skifter side, vil jeg belønne dig fyrsteligt,” tilbød Satan. ”Jeg vil give dig alt, hvad du ønsker.”
   Julien sagde hver gang ”Nej” og nægtede at have noget med mørkets fyrste at gøre. Alligevel er Satan kommet adskillige gange med sine tilbud.
-
En aften i efteråret 2019 sagde Gud: ”Det onde har regnet ned over dig.”*
Det er sandt. Det har jagtet Julien i mange år.
  Gud fortalte også, at indtil flere har haft forbandet Julien – også bøgerne, kanaliseringerne og profetierne var blevet forbandet. De der engang modtog fordele ved at kende Julien, havde kritiseret og forbandet ham.
  Mørket findes i mange former. Selv i åndelige kredse er der nogle, der har forsøgt, at give Julien et dårligt navn eller sår tvivl omkring ham og teksterne, han har kanaliseret. Det er synd, hvis nogle få mennesker lægger andre under for den slags og lader sig forme af dem. Den slags mennesker findes i alle afskygninger. Fx har nogle haft dæmoniseret Julien, og andre synes at han er en fantast.
  Mange har hånet eller jagtet Julien for hans tro. Selv kollegaer på arbejdspladser har beskyldt Julien for mange ting. Alt i alt har dette givet ham rigtig mange udfordringer - og har på nogle plan kostet meget dyrt.
  Det er forståeligt: 'Det gode vil altid ægge det onde.' 
  Gud sagde nogle dage senere til Julien. "Mennesket er født godt.  Alligevel har det svært ved at gøre det gode og kærlige. Jeg har sat vejvisere foran jer. Alligevel vælger mange at følge mørkets fyste, fordi I ikke ved bedre. Han vil altid ægge jer til at gøre ondt, hvor I skulle have gjort godt.
  I skal skelne. Altid skal I skelne mellem det kærlige og ukærlige og det gode og det onde. Det glemmer I."*
 -
I dag er det sådan at et menneske, der læser åndelige bøger eller tror, bliver regnet for blind og den, der holder sig til sine bønner, sin næstekærlighed og har opnået en vis åndelig viden, bliver anset som nærmest spedalsk, hvorimod dem som kritiserer og gør ondt, dem bliver der lyttet til og de bliver anset for store.
  Julien beder dagligt for deres lykke og han velsigner dem, for de gør det af uvidenhed.
 - 
Alt i alt har Julien oplevet, at Satan og mørket har givet ham mange prøver.
*
En kanalisering af Julien C. H. Andersen.
 

 

 

 

 

 


 

 

”Det gode vil altid ægge det onde. En god person gengælder ondt med godt. En ond person gengælder det gode, der bliver gjort med ondt."
En kanalisering af Julien C. H. Andersen

"I skal huske at skelne. Mange er I, der søger den åndelige verden. Desværre ved I ikke altid, hvem det er, der taler til jer. Mørkets dæmoner findes i mange afskygninger. Nogle forgiver at tale jeres sag, men gør det ikke. De skaber egoisme og ondt."
En kanalisering af Julien C. H. Andersen
 

"I skal skelne. De onde spreder ondskab. De gengælder det gode med det onde." 
En kanlisering af Julien C. H. Andersen

bottom of page