top of page
God is one.jpg
jesus4.jpg

Julien C. H. Andersen
Et liv i tro, kærlighed, medfølelse og i Gud

Guds enhed:

Et af budskaberne i Juliens bøger og i kanaliseringerne er, at Gud er En, uanset om man er kristen, jøde, katolsk, muslim, hindu eller hvad trosretning man tilhører. Alle navne er Hans og der er kun En Gud. 
  Alle mennesker er Guds børn og menneskene er brødre og søstre, og uanset hudfarve, så er budskabet næstekærlighed.
  I bøgerne og i Juliens kanaliseringer taler Gud om enhed, og at mennesket høster, hvad det selv sår. Det er Hans lov. Han beder os om at udvikle mere kærlighed og mindre egoisme. Kærligheden forener, egoismen splitter.
  I bøgerne er der ingen fordømmelse. Det bliver i stedet forklaret igen og igen, at egoismen og vores syndere er dem, vi høster af og lider under. Egoismen giver lidelse, hvorimod kærligheden er en sød frugt. Det er den frugt, at Gud vil have, at vi skal indtage.  
-
Gud tilhører ikke en tro. Enhver tro er en sti til Ham. Al tro i fortiden har de samme mål, har de samme værdier på den samme guddommelighed:
- Praktisere din tro.
- Respekter andres tro
- Næstekærlighed.
- Sandhed.
- Fred.
- Retskaffenhed.
-
Disse værdier kan man finde i Bibelen, Koranen, og Bhagavad Gita og i mange
andre trosretninger. De, der følger Bibelen, Koranen, Bhagavad Gita eller tror på det Guddommelige - er alle en.
  Vi er alle En. Manden og kvinden kan være forskellige, men hjertet og kærligheden er det samme i ethvert menneske. Bønnen er den samme, tilbedelsen er den samme. Hele menneskeheden beder og tror på den samme Gud, den Gud som har mange navne.

  Alle skulle lære først at praktisere deres egen tro og respektere andres. Men hvis ikke vi praktiserer, eller hvis vi forsømmer troen vil al den fremgang, vi har gjort mislykkes. For at undgå fiasko, skal vi dyrke og praktisere troen og de grundlæggende åndelige værdier.
  Dyrker og praktiserer vi hjertets værdier og retskaffenhed for at vinde Guds nåde, vil vi kunne overkomme mange forhindringer i livet. Lykken vil herske og den vil være menneskets, og livet vil være velsignet med fred og velstand.
  Desværre har mennesket gjort det modsatte og dyrket egoismen, hvilket har ført til ulighed, ufred og at mange mennesker lider.  

 

 

.

bottom of page